Archive for the ‘Lokaty’ Category

Lokaty ustrukturyzowane

961871-podatki-657-323Lokaty ustrukturyzowane są to produkty finansowe. Są one połączeniem bezpiecznej części – obligacji lub lokaty, oraz opcji, mającej zapewnić ponadprzeciętny zwrot z inwestycji. To forma która łączy w sobie zarówno pewność inwestycji jak i jej ryzyko. Dzięki bezpiecznej części takiej lokaty, klient jest pewny, że odzyska całość lub większość zainwestowanych pieniędzy. Druga część lokaty, tzw. opcyjna, ma wypracować ponadprzeciętny zysk, opierając się na kursie akcji, kursie walut, koszyku surowców czy innych wskaźnikach rynkowych.

Wybierając produkt ustrukturyzowany warto zwrócić się do firmy inwestycyjnej, która dobierze nam najlepszą strukturę. Zysk w wysokości 8,5% przyniosła Lokata Inwestycyjna Amerykańskie Giganty powiązana z notowaniami koszyka 6 wybranych amerykańskich spółek. To była roczna lokata strukturyzowana sprzedawana przez bank Millenium. Jeszcze nie wiadomo, jaki zarobek przyniosą inne produkty tego banku – Lokata Inwestycyjna Stabilny Zysk, oraz Lokata Super Duet. Na rynku przybywa również ofert tego typu. Banki w Polsce oferują po kilka różnorodnych produktów tego typu. Klienci chętnie je wybierają, bo obligacje są zabezpieczeniem kapitału klienta, który ma pewność, że go odzyska. Druga część – opcja działa na zasadzie zakładu i jest przeważnie oparta o koszyki akcji giełdowych. Jeżeli wartość akcji wybranych spółek giełdowych wzrośnie, to opcja przyniesie zysk. Jeżeli nie, to oczywiście klient nie zarobi nic.

Zalety i wady lokat

728655-podatki-657-323Lokata to forma umowy z bankiem. Bank zobowiązuje się w niej wypłacić zdeponowaną prze klienta kwotę, po określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. To najprostsza forma lokowania wolnych środków finansowych. Lokaty są w Polsce jeszcze wciąż najbardziej popularnym sposobem oszczędzania. Jedną z najistotniejszych zalet lokat bankowych jest niewielki kapitał potrzebny do otwarcia lokaty oraz pewny, ściśle określony zysk, szczególnie w przypadku lokat ze stałym oprocentowaniem. Wadą lokat bankowych jest konieczność zamrożenia kapitału na czas trwania lokaty. Należy też liczyć się z możliwością utraty znacznej części odsetek w przypadku zerwania jej przed terminem.

Wadą lokaty jest też jej stosunkowo niski zysk w porównaniu z innymi bardziej zaawansowanymi formami inwestowania. Popularniejsze ostatnio stają się jednak konta oszczędnościowe, które łączą w sobie zarówno wysokie oprocentowanie jak i swobodę dysponowania środkami. Są doskonałą alternatywa dla klasycznych lokat, ale należy pamiętać, że oprocentowanie tych kont jest zmienne i w przypadku gdy oprocentowanie spada, zarobki klientów w równym stopniu także maleją. W przypadku lokat przynajmniej przez pewien czas oprocentowanie jest jednak niezmienne, a zysk z lokaty zależy od kwoty zdeponowanej w banku oraz czasu trwania lokaty. Warto więc dobrze poszukać na rynku odpowiedniej lokaty i zastanowić się nad kontem oszczędnościowym.

Oszczędzanie na kontach

Ostatnio Polacy coraz chętniej korzystają z nowej formy oszczędzania, która może nie daje oszałamiających zysków, ale można na niej zarobić bez ryzyka utraty pieniędzy. Obecnie najwygodniejszą formą regularnego oszczędzania jest konto oszczędnościowe, które pozwala powiększyć oszczędności o nawet niewielkie wpłaty, a ponadto oszczędności są oprocentowane wyżej niż tradycyjne lokaty. Konta oszczędnościowe to stosunkowo młody produkt do bezpiecznego lokowania pieniędzy. Niewątpliwa zaleta tego typu kont to ich płynność.

Można je wykorzystywać do regularnego odkładnia pieniędzy. Zaletą kont jest przede wszystkim płynność, która oznacza, że w każdej chwili na konto można wpłacać nawet niewielkie kwoty pieniędzy, a także je wypłacać. Ta forma doskonale nadaje się do regularnego, bezpiecznego oszczędzania. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zbliżone do tego na lokatach, w niektórych bankach nawet jest sporo większe. Są one wypłacane częściej , a w większości banków nawet co miesiąc, wiec odsetki wzbogacają kwotę, od której rosną odsetki.

Jednak oprocentowanie kont jest zmienne, więc bank w każdej chwili może je zmniejszyć, ale zaletą jest, że konta pozwalają uniknąć podatku Belki. Najkorzystniejsze są konta, na których odsetki naliczane są codziennie. Na tych oszczędności rosną najszybciej, bo każdego kolejnego dnia odsetki są liczone od wyższej kwoty. Konto oszczędnościowe z kapitalizacją dzienną przynosi więc znacznie wyższe odsetki niż lokata o takim samym oprocentowaniu.

Konto lepsze od ROR

668523-podatki-657-323Polacy oszczędzają pieniądze w różny sposób. Jedni trzymają je w skarpecie i nie mają z tego żadnego zysku, inni środki pomnażają na lokatach i depozytach z funduszami lub bez, a są tacy, którzy oszczędzają na kontach. Z przeprowadzonych badań wynika, że na kontach oszczędnościowych Polacy trzymają już ponad 107 mld zł, a suma pieniędzy zdeponowanych na kontach oszczędnościowych w ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 40 mld zł. Polacy już tak się wyedukowali finansowo, że coraz lepiej wykorzystują swoje oszczędności, trzymając je na depozytach, które przynoszą nawet ponad 5 czy 6 proc. w skali roku. Nie trzymamy już pieniędzy na nieoprocentowanych rachunkach oszczędnościowych.

Ponadto, banki wciąż kusza klientów promowaniem kont oszczędnościowych, do których wprowadzają dzienną kapitalizację, która znacznie podwyższa oprocentowanie depozytów, bo pozwala uniknąć podatku Belki. Takie konta mają już Deutsche Bank, BNP Paribas Fortias, BPH, Eurobank, Kredyt Bank i Polbank, na którego produkcie obecnie można najwięcej zarobić. Niestety, notuje się ostatnio spadki oprocentowania kont oszczędnościowych, które stają się też coraz bardziej płynne. Korzystając z konta można zrobić zwykle jedną wypłatę bez prowizji, ale niektóre banki dają możliwość kilkakrotnego przelewu bez prowizji a nawet bez ograniczeń przelewać pieniądze na własny rachunek ROR bez opłat. Dlatego dobre konto oszczędnościowe najlepiej jest założyć je we własnym banku albo przenieść się do banku, który oferuje najlepszy zestaw tych usług.

Lokata z funduszem

Ostatnio hitem na rynku finansowym są lokaty połączone z funduszem. To obecnie najlepszy sposób na oszczędzanie pieniędzy, gromadzenie środków na przyszłość i uniknięcie podatku Belki. Jednak warto wiedzieć, że dodatkowy fundusz może zaszkodzić lokacie, bo wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli jednak dobrze się zainwestuje, to można na tym produkcie zarobić nawet dziesięć procent w skali roku. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że rozwiązanie to ma sens w przypadku kiedy klient decyduje się na ustalony fundusz, a lokata służy tylko jako dodatek, który pozwoli nieco zwiększyć oszczędności.

Analizując oferty takich lokat można stwierdzić, że procentowanie części depozytowej jest tym wyższe im więcej środków przeznaczone jest na inwestycję w fundusz. Część środków zostaje przeznaczone na kwartalną lokatę na jakieś 10 proc. w skali roku, a reszta środków jest inwestowana w subfundusze, zaś większość subfunduszy to akcyjne, stabilnego wzrostu lub zrównoważone charakteryzujące się wyższymi opłatami za zarządzanie. Trudniej jest jednak znaleźć połączenie lokaty z potencjalnie bezpieczniejszym funduszem pieniężnym lub dłużnym. Decydując się na inwestycję w lokatę i fundusz równocześnie, należy sprawdzić przede wszystkim jaki jest koszt opłaty dystrybucyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że inwestycja taka wymaga wyższej wpłaty, niż produkty nabywane oddzielnie.

Lokaty długoterminowe

728625-podatki-657-323Lokaty terminowe powoli stają się bardziej atrakcyjne. Banki jeszcze przed podwyżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zaczęły zwiększać oprocentowanie. Pojawiło się wiele nowych propozycji, bardzo korzystnych dla klientów. Są to między innymi długoterminowe lokaty z kapitalizacją dzienną na dziewięć do nawet 24 miesięcy. Obecnie najkorzystniejszym instrumentem lokowania kapitału są poliso lokaty, których oprocentowanie również wzrosło, a na rynku jest pewna stabilizacja. Porównując najnowsze lokaty bankowe, nie ma najmniejszych wątpliwości, że najbardziej się opłaca oszczędzanie na lokacie zakładanej na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Nie ma nawet znaczenia, czy zdecydujemy się na oprocentowanie z dzienną kapitalizacją odsetek, czy też dającą oprocentowanie pod koniec trwania lokaty. Nowa ustawa wprowadza przepisy przejściowe które umożliwią funkcjonowanie lokat założonych przed 1 lipca według starych zasad. Wszystkie lokaty bez podatku Belki będą nadal nieopodatkowane po wprowadzeniu zmian w ordynacji podatkowej. Banki mocno promowały lokaty antybelkowe na krótko przed wprowadzeniem nowych przepisów, nacisk kładąc szczególnie na lokaty długoterminowe, które jeszcze przez prawie pół roku będą zwolnione z podatku. Potem już nie będzie tak różowo. O ile instytucje finansowe nie znajdą nowego sposobu na ominięcie podatku. A znając spryt Polaków, jest to bardzo prawdopodobne.

Lokaty jednodniowe niepopularne

Jednodniowe oferty już od jakiegoś czasu przestawały być atrakcyjne dla klientów, a instytucje finansowe przestały rozwijać ofertę jednodniowych depozytów. Lokaty, które jeszcze w 2009 r. zapowiadały się na duży sukces dziś przegrały z przeciętnymi kontami oszczędnościowymi. A obecnie całkowicie upadły, bo nie chronią już swoich posiadaczy przed podatkiem Belki. Kiedyś jednodniowe lokaty były rarytasem dla bogatych, ostatnio były dostępne dla każdego.

Najlepsza lokata jednodniowa oferowała 4,2 proc. zysku netto w skali roku. Zainwestowane przy jej pomocy 10 tys. zł dawało 1,15 zł odsetek dziennie. Ponadto, nie był od nich pobrany podatek Belki. To jednak i tak nic atrakcyjnego, bo na rynku istniało co najmniej sześć atrakcyjniejszych finansowo kont oszczędnościowych, na których środki pracują już od pierwszej złotówki. A przecież w tym i w tym przypadku istniała konieczność założenia ROR-u i dodatkowe zyski dla banku z prowizji. Zmniejszenie ilości lokat jednodniowych, a w perspektywie całkowite znikniecie tego instrumentu finansowego z rynku zmniejszy też obciążenie banku związane z obsługa lokat. Bowiem lokaty zakładane na jeden dzień są dla bankowych systemów większym obciążeniem niż tradycyjne rachunki oszczędnościowe, bo oprócz codziennej kapitalizacji, bank musi jeszcze automatycznie odnawiać lokatę. Ponadto, banki nadal muszą liczyć się z ryzykiem, że klient w każdej chwili zechce zerwać jedną ze swoich lokat i zabrać z jego kasy swoje oszczędności.

Lokaty w ucieczce przed podatkiem Belki

728655-podatki-657-323Podatek Belki płacimy od swoich oszczędności już od lat, jednak od lipca 2011 roku weszły zmiany w jego zasadach. I oczywiście dla oszczędzających nie jest to nic dobrego. Banki nie mogą już oferować swoim klientom produktów depozytowych opartych na zasadzie dziennej kapitalizacji odsetek. W zapisach ordynacji podatkowej wprowadzono zmiany dotyczące zasad zaokrąglania kwoty podatku. I obecnie, bank w imieniu klienta odprowadza do budżetu państwa 19% podatku od każdego zysku z lokaty bankowej. Jednak wciąż będzie funkcjonował inny sposób na unikniecie podatku od odsetek. Chodzi o poliso-lokaty, zwane też polisami lokacyjnymi. Poliso-lokaty są połączeniem lokaty i ubezpieczenia.

Od strony formalnej te produkty są ubezpieczeniem na życie i dożycie, a ponadto gwarantują wypłatę wpłaconej kwoty powiększonej o odsetki po określonym czasie. A jest to świadczenie ubezpieczeniowe, które w myśl przepisów podatkowych nie jest opodatkowane. Obecnie te kombinowane lokaty oferuje chętnym klientom jedenaście banków. Niestety, lokaty te przynoszą niższe zyski niż jednodniówki, ale już w lipcu to właśnie polisy lokacyjne będą przynosiły swoim posiadaczom największe korzyści. Zaletą polis lokacyjnych jest także to, że chcąc ulokować większą kwotę, nie trzeba otwierać kilku takich produktów, bo podatek i tak nie zostanie naliczony. Inaczej niż w przypadku lokat jednodniowych na których bez podatku można btyło ulokować maksymalnie ok. 10-15 tys. zł.

Lokaty walutowe

Na rynku finansowym dostępne są lokaty walutowe. Czy jednak warto w nie inwestować? Obca waluta zachęca przy kredytach hipotecznych, ale czy w lokatach jest korzyścią? Szczególnie w tych niepewnych czasach. Duże znaczenie w lokatach walutowych mają krajowe stopy procentowe. Jednak w przypadku wszystkich ważnych walut obcych od blisko dwóch lat stopy procentowe są na bardzo niskich poziomach między innymi z powodu kryzysu gospodarczego. Obecnie na lokatach walutowych maksymalnie trzy procenty, w zależności od waluty. Niestety, to znacznie mniej niż inflacja. Wynika z tego, że lokowanie pieniędzy w obco walutowe lokaty nie jest korzystne, a na złotówkowych lokatach można zarobić przynajmniej dwa razy więcej. Jednak jest coś, co może podnieść wartość lokaty w walucie obcej w stosunku do krajowej.

Wielkie znaczenie w tym przypadku maja kursy walutowe. Bardzo ważne jest bowiem zachowanie się złotówki wobec waluty, w której założono depozyt, w okresie zdeponowania środków. Jeśli mamy przeczucie, a najlepiej pewność, że złoty będzie się osłabiał wobec jakiejś waluty, wtedy zdecydowanie warto rozważyć inwestycję w lokatę walutową. Jednak jeśli złoty będzie się umacniał, może się nawet okazać, że na lokacie walutowej niechybnie stracimy. Dla lokat walutowych jest po prostu bardzo źle, kiedy złoty się umacnia. Jeśli jednak nadal chcemy inwestować w ten niepewny biznes, to warto zainteresować się tak zwanym spreadem.

Lokaty nocne

416212-rozliczenie-podatkiLokaty nocne, czyli overnight dla przedsiębiorców proponuje dziś większość banków. Nie są one jednak tak korzystne, jakby się wydawało, bo ich oprocentowanie pozostawia niestety wiele do życzenia. Do tego minimalne kwoty nocnych lokat są bardzo wysokie, więc niewielu biznesmenów na nie stać. Jest to jednak jakiś sposób na lokowanie nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa na dłuższy czas, bez ryzyka utraty płynności finansowej. Nocne lokaty funkcjonują na tej zasadzie, że pod koniec dnia roboczego środki z bieżącego konta firmy trafiają na rachunek overnight, a rano wracają na nie wraz z odsetkami.

Powoduje to, że pieniądze firmy przynoszą dodatkowy zarobek, a przedsiębiorca ma do nich łatwy dostęp każdego dnia. Oferta ta jest niedostępna dla małych firm z niewielkimi dochodami. Jednak czy byłyby one chętne do komplikowania sobie życia przenoszeniem pieniędzy z kont dla małego, bo tylko od jednego do trzech procent, oprocentowania lokaty w skali roku. Ponadto, zakładanie lokat na mniejsze, nieprzekraczające kilku tysięcy złotych kwoty przyniosłoby firmom bardzo znikomy zysk. Szacuje się, że inwestując 50 tys. zł na 2 procent w skali roku, na konto formy rano wraca kapitał powiększony o 2,7 zł odsetek brutto. To tylko niecały tysiąc złotych rocznie. Jednak w przypadku zerwania lokaty przed czasem, przedsiębiorca nie traci odsetek już uzyskanych. To chyba jedyny plus tych dziwacznych lokat nocnych.