Archive for the ‘Kredyt krok po kroku’ Category

Przeniesienie kredytu

Radosław-Olszewicz-doradca-ds.-kredytów-hipotecznych-Alex-T.-GreatZaciągnęliśmy kredyt w banku. Jednak po dwóch latach okazuje się, że inny bank oferuje dużo lepsze warunki, które dałyby nam spore oszczędności. Taki scenariusz to dziś kilka lat wcześniej może być dużo mniej korzystny niż oferowany później.. Zaciągnięcie kredytu, nawet hipotecznego na mieszkanie lub wysokiego samochodowego, nie oznacza, że będziemy musieli być do końca jego spłaty związani z wybranym bankiem. W każdej chwili możemy zmienić bank, zaciągając tzw. kredyt refinansowy – przeznaczony na spłatę innego kredytu. W praktyce oznacza to, że kredyt jest przenoszony z jednego banku do drugiego. Operacja taka może być korzystna dla klienta, gdy obecnie spłacany kredyt ma wysokie oprocentowanie, a mamy możliwość skorzystać z korzystniejszej oferty innego banku. Banki chętnie udzielają takich kredytów. Jednak większe szanse na przeniesienie dość wysokiego kredytu maja osoby, które już przez jakiś czas regularnie spłacają swój kredyt przez minimum półtora roku.

Mają wtedy gwarancję, że przyszły klient będzie solidny. Dlatego problemy z zaciągnięciem kredytu refinansowego mogą mieć osoby, które spóźniały się ze spłatami rat i były upominane przez bank. Kredyt refinansowy to może być dobry interes. Jednak nie ma nic za darmo i należy ponieść pewne koszty. Nowy bank na pewno zechce od nas wysokiej prowizji. Również pierwotny bank może zażądać od nas prowizji za wcześniejszą spłatę.

Wcześniejsza spłata

Waluty_surowcowe_w_centrum_uwagiOferta kredytowa banków i punktów finansowych jest bardzo bogata. Możemy przebierać wśród kredytów hipotecznych, samochodowych oraz zwykłe kredytów gotówkowych na dowolny cel. Banki chętnie udzielają klientom kredytów. Rozkładają kredyt na niskie, tzw. łatwe do spłaty raty. Rta w wysokości pięćdziesiąt złotych miesięcznie nie jest zbyt wielkim obciążeniem dla domowego budżetu, ale okres spłaty to aż pięć lat. gi kredytu. Dlatego ustalając liczbę rat, czasem nie warto kierować się namową pracownika banku, zachwalającego zalety niskich rat. To, że nad naszą głową, aż przez sześćdziesiąt miesięcy będzie wisiał kredyt, może być przytłaczające. Dlatego przy jakimś przypływie gotówki, zwykle zastanawiamy się, czy spłacić kredytu wcześniej i mieć spokój z ratami. Wielu ludzi praktykuje takie rozwiązanie. Należy jednak zrobić to w porozumieniu z bankiem. Bowiem to on ustala zasady, na jakich możemy wcześniej spłacić kredyt.

Takie ustalenia zawarte są albo w umowie którą podpisaliśmy z bankiem albo w jej załącznikach lub też w oddzielnym regulaminie. Dlatego zanim jeszcze udamy się do kasy, zapytajmy pracownika zajmującego się kredytami o warunki wcześniejszej spłaty. Jeśli bank ich nam jednak nie narzuci, powinniśmy się dobrze zastanowić, jaki sposób spłaty wybrać. Może to być wcześniejsza spłata bez skrócenia okresu kredytowania, przez co zmniejszy się wysokość przeszłych rat, lub spłatę ze skróceniem okresu kredytowania, co nie wpłynie na wysokość przyszłych rat.

Spłacamy kredyt

kredyt-bankowyKredyt można dziś zaciągnąć w piętnaście minut. Niektóre banki oferują swoim klientom otwarta umowę kredytową, dzięki której w kilkanaście minut, bez wychodzenia z domu, za pomocą formularza internetowego złożyć wniosek kredytowy. Umowy podpisywać nie trzeba, bo jest jedna obowiązująca na wszystkie produkty. Chwilę po złożeniu wniosku na pocztę klienta przychodzi mail o decyzji kredytowej. Natomiast po kilku minutach otrzymujemy na konto wnioskowane pieniądze, a umowa przychodzi do nas pocztą. To bardzo proste i wygodne. Jednak mając zaciągnięty kredyt, nie można zapominać o jego spłacie. Już podpisując umowę kredytową, musimy wybrać sposób spłaty rat, które mogą być równe lub też malejące. Raty możemy oczywiście regulować samodzielnie, trzymając się otrzymanego harmonogramu, lub wybrać taką formę spłaty, że będą one automatycznie pobierane z naszego konta określonym dniu.

Gdy termin spłaty raty wypada w sobotę lub niedzielę rata pobrana zostanie w najbliższym następnym dniu roboczym. Co gdy na koncie nie mamy środków na ratę? Wtedy powstanie zaległość. Dlatego najlepiej jest wpłacić gotówkę na konto przed dniem spłaty. Można to zrobić na przykład we wpłatomacie, przelewem z innego rachunku, lub gotówką w banku lub na poczcie. Należy to robić regularnie, nie przekraczając terminu spłaty. Kilka dni spóźnienia to oczywiście nie przestępstwo, ale gdy będzie się zdarzać za często bank może przypomnieć nam o terminie pisemnym upomnieniem, którego koszt będziemy musieli pokryć.

Dokładnie czytajmy umowę

28ca356b-95f4-43f3-a63e-b45b8abf3ac3Umowa kredytowa jest dokumentem bardzo obszernym. Zaciągając nawet niewielki kredyt gotówkowy lub raty, mamy do podpisania kilka stron zadrukowanych drobnymi literkami. Nie oszukujmy się, rzadko taką umowę czytamy. Jednak to błąd, który może mieć dla nas opłakane skutki. Zawsze przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić tabelę prowizji i opłat. Szczególnie pod kątem dodatkowych obciążeń finansowych w przypadku chęci skorzystania z wcześniejszej spłaty lub też przewalutowania kredytu. Dobrze też sprawdzić, na jakiej zasadzie obliczane jest oprocentowanie i marża banku. Szczególnie w przypadku, gdy bank udziela preferencyjnego, bardzo atrakcyjnego oprocentowania, które jednak jak się później okazuje, ważne jest tylko przez pewien czas. Należy także wziąć pod uwagę, że gdy bank udzielając kredytu w walucie obcej, wypłaci go w złotówkach po kursie kupna danej waluty, to spłacanie zobowiązania będzie się odbywać po wyższym kursie sprzedaży. Koniecznie należy także zwrócić uwagę na załączniki do umowy kredytowej.

Ponadto, część postanowień przenoszonych jest z umowy do regulaminu. Niestety, regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony. Warto też zwrócić uwagę na rodzaj rat, które mogą być równe lub malejące, w których wysokość odsetek, jaką należy zwrócić bankowi, będzie mniejsza. Dobre jest też sprawdzić, czy bank oferuje zawieszenie spłaty miesięcznych rat, czyli tzw. karencję.

Umowa kredytowa

wniosekBank to instytucja finansowa świadcząca usługi dla konsumentów. Świadczenie tych usług finansowych odbywa się na podstawie umów, będących podstawą praw i obowiązków konsumentów oraz instytucji finansowych. Banki swoich klientów traktują jednak niezbyt indywidualnie, stawiając bardziej na masowość. Dlatego swoje usługi opierają n jednym wzorcu umowy, ograniczającym się wyłącznie do ogólnych zapisów. Zasady szczegółowe natomiast można znaleźć w regulaminach, cennikach, tabelach opłat i prowizji oraz w innych dokumentach. W treści umowy kredytowej jest miejsce na zapis kto komu pożycza pieniądze, jaka jest kwota zobowiązania, jakimi odsetkami obciążony jest kredyt, na jaki cel zostają przeznaczone środki i w jakim terminie muszą zostać spłacone. W umowie jest także określona forma spłaty kredytu, a dokładniej rodzaj rat i waluty. Powinny się w niej znaleźć informacje o zabezpieczeniach kredytu, a także opłatach i prowizjach. Zapisać w niej należy warunki rozwiązania umowy lub wcześniejszej spłaty kredytu. Przed podpisaniem należy bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie zapisy zawarte w umowie.

Jeśli umowa ma załączniki, również z nimi należy się zapoznać. Jeśli coś nie jest jasne dla klienta, powinien zapytać i na jego życzenie, umowa powinna być doprecyzowana. Treści podpisanej umowy nie można zmienić, a wszelkie zmiany ustalane w trakcie trwania okresu kredytowania muszą być dokonywane w formie aneksu.

Kredyt warto ubezpieczyć

1206809-praca-umowa-podpis-657-323Już w trakcie składania wniosku kredytowego, warto rozważyć możliwość ubezpieczenia naszego kredytu. Czasem banki same proponują je lub narzucają klientom, którzy denerwują się, że generuje to dodatkowe koszty kredytu. Banki na swoich ulotkach podają jako koszt kredytu tylko niewiele ponad pięć procent. Rzeczywisty koszt to także opłata przygotowawcza, prowizja bankowa i ubezpieczenie kredytu. Oprocentowania i opłat bankowych nie unikniemy, ale można zrezygnować z ubezpieczenia. Jednak raczej nie warto, bo to przecież nasze bezpieczeństwo. Biorąc kredyt, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych sytuacji, jak np. choroba, nieszczęśliwy wypadek czy nawet nagła śmierć. Ubezpieczenie chroni nas ono przed sytuacjami, na które nie mamy wpływu. Chroni także naszą rodzinę w razie naszej śmierci, bo w tej sytuacji, nasi bliscy nie będą musieli spłacać naszych zobowiązań. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu uruchomienia kredytu. Natomiast w przypadku poważnego zachorowania – dziewięćdziesiątego dnia po dniu podpisania umowy kredytu. Ludzie nie wiedzą, że istnieje możliwość ubezpieczenia kredytu. Nie zaciągają go, bo boją się, czy będą w stanie taki kredyt spłacić.

Obawiają się, że jak zachorują lub umrą, zostawią długi swoim bliskim. Kredyt można jednak ubezpieczyć i nie obawiać się, że obarczymy kogoś spadkiem z długami. Wiele banków oferuje swoim klientom taką możliwość. Otóż w przypadku śmierci kredytobiorcy oraz poważnego zachorowania, to ubezpieczyciel dokonuje spłaty kredytu. Czyni to w wysokości salda zadłużenia w dniu, w którym nastąpił zgon lub poważne zachorowanie.

Wniosek kredytowy

fotolia_3780199_subscription_xl_800x600_6_3Polacy żyją na kredyt. Już od kilkunastu lat wzrasta ilość udzielanych co roku kredytów. Jednak coraz więcej Polaków ma również problemy ze spłatą swoich kredytów. Mimo, że uzyskanie kredytu wymaga wielu formalności, to klienci się ich nie boją. Aby uzyskać kredyt, nawet ten najmniejszy, nie obędzie się bez formalności. Zawsze należy wypełnić wniosek kredytowy, opatrzony określonymi załącznikami w postaci wymaganych przez bank dokumentów. Kredyty są zwykle przyznawane na podstawie wniosku kredytobiorcy. Zwykle banki wymagają złożenia wniosku na ściśle określonym, opracowanym przez bank na podstawie jego regulaminu, formularzu. Co musi zawierać taki wniosek? Każdy wniosek o kredyt musi zawierać charakterystykę kredytobiorcy, określenie rodzaju kredytu oraz jego terminy. Ponadto, musimy tam wpisać wysokość kredytu, proponowane terminy i kwoty wykorzystania, oraz źródła i terminy spłaty kredytu. W przypadku kredytu na określony cel, należy wpisać do formularza cel, na jaki ma być przeznaczony kredyt.

W formularzu powinny znaleźć się propozycje prawnego zabezpieczenia spłaty, informacja o posiadanych rachunkach w innych bankach, wysokości zadłużenia i udzielonych poręczeniach czy gwarancjach. W zależności od rodzaju wnioskowanego kredytu, elementów formularza może być więcej. Do wniosku kredytowego klient załącza szereg dodatkowych dokumentów i informacji. Wnioski kredytowe sprawdzane są w banku pod względem formalnym a potem merytorycznym.

Waluta kredytu

Model house and calculatorW przypadku niektórych wartościowych kredytów, a szczególnie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub innej nieruchomości, warto zastanowić się nad zaciągniecie kredytu w walucie obcej. Wielu Polaków ma obecnie kredyty we frankach szwajcarskich i bardzo sobie je chwalą. Choć nie obywa się też bez chwilowych wahań kursu waluty, który może rodzić pewne ryzyko wzrostu rat kredytu. Trudno więc wprost powiedzieć, która waluta będzie korzystniejsza przy kredycie mieszkaniowym. Jednak coś w tym jest, ze blisko 80% kredytów hipotecznych, to kredyty nie w polski złotym. Zachętą dla klientów może być w przypadku obcej waluty niższe oprocentowanie. To właśnie oprocentowanie kredytu we frankach szwajcarskich jest obecnie najniższe na rynku. Wynosi ono w granicach 2-3,5 proc., a czasem nawet i poniżej 2 proc. W zderzeniu z kredytami w złotówkach, których oprocentowanie waha się w granicach od 6 do 10%, kredyt we frankach wypada o wiele lepiej.

Jednak ma on jeden minus, który czasem może okazać się bardzo kosztowny. Kredyt w obcej walucie, oprócz oczywistej zalety jaką jest niskie oprocentowanie, ma wadę w postaci ryzyka kursowego. Oznacza to, że wartość kredytu wziętego w walucie po kilku latach spłacania, z powodu rosnącego kursu waluty, może nie maleć jak w przypadku złotówkowego, ale nawet wzrosnąć. Dlatego jest to zobowiązanie dla ryzykantów. Klienci którzy chcą mieć spokój, wolą płacić wyższe, ale pewne raty w złotówkach, niż płacić niższe oprocentowanie, ale ryzykować.

Wybór rat

sparschwein mit taschenrechnerKlienci banków, którzy zamierzają zaciągnąć kredyt, mają zwykle problem z tym, jaki rodzaj rat wybrać. Bowiem w przypadku każdego kredytu, czy też gotówkowego na dowolny cel, hipotecznego lub samochodowego, możliwe jest spłacanie rat równych lub malejących. W przypadku zakupów na raty narzuca się jednak zwykle klientowi raty równe. Jeśli jednak mamy wybór, to co lepiej jest wybrać? Czy malejące raty kapitałowo-odsetkowe czy równe raty kapitałowo-odsetkowe, tzw. annuitetowe? Otóż oba rodzaje rat znacznie się od siebie różnią. Zarówno raty równe jak i malejące, składają się z dwóch części: kapitału i odsetek. Część kapitałowa to są pieniądze pożyczone od banku, które są oddawane co miesiąc. Natomiast odsetki to cena pobierana przez bank za udostępnienie klientowi kapitału. Jak klient zdecyduje się na wybór rat malejących, wtedy bank wylicza nam wysokość części kapitałowej. Robi to dzieląc kwotę kredytu przez liczbę miesięcy, na które zaciągane jest zobowiązanie. W tym przypadku każda rata kapitałowa będzie w równej wysokości. Jednak do części kapitałowej dodawana jest część odsetkowa i tak powstaje rata malejąca.

Kapitał w przypadku tych rat, spłacany jest równomiernie i dynamicznie. Przy obliczaniu wysokości rat równych, bank nalicza należne odsetki w całym okresie kredytowania, a potem dodaje je do pożyczonego kapitału i dzieli uzyskaną kwotę przez okres spłaty. Na początku spłaty, większość raty stanowi część odsetkowa, a w ostatnich ratach spłaca się kapitał.

Bank sprawdza klienta

rekoCzy to w przypadku kredytu gotówkowego, rat lub nawet kredytu hipotecznego, bank zawsze sprawdza swojego klienta. Banki korzystają z tzw. Biura Informacji Kredytowej. Tam dowiaduje się o innych kredytach zaciągniętych przez klienta. Ponadto, dowiaduje się czy wszystkie raty poprzednich kredytów były spłacane terminowo. Takie informacje mogą uzyskać także operatorzy komórkowi, przed podpisaniem umowy abonamentu z klientem. Jeśli w informacji z biura znajda się jakieś niepokojące dane, bank może odmówić klientowi udzielenia kredytu lub też powyższych jego koszt, by obniżyć swoje ryzyko. Klienci więc obawiają się takich informacji. Osoba zamierzająca zaciągnąć kredyt, sama może sprawdzić swoją zdolność kredytową. Informacje o swojej sytuacji kredytowej można uzyskać z Biura Informacji Kredytowej. Raport kredytowy można otrzymać bezpłatnie raz na sześć miesięcy, na wniosek o udostępnienie Raportu.

Takie informacje są potrzebne osobom potrzebującym kredytu, a także dla poręczycieli, którzy chcą się dowiedzieć, czy poręczony przez nich kredyt jest regularnie spłacany. Jeśli ktoś chce zamówić raport, powinien przesłać zamówienie do BIK lub skontaktować się z biurem telefonicznie. Jeśli dane wydadzą nam się błędne lub nieaktualne warto złożyć wniosek o ich skorygowanie. Bowiem nieprawdziwe informacje o zadłużeniu mogą spowodować, że z powodu obciążonej zdolności finansowej nie otrzymamy kredytu. Lepiej więc zawczasu naprawić błąd.